دات نت نیوک

دستورالعمل های فنی

در سازمان ها و مجموعه های صنعتی، آیین نامه ها و بخش نامه های موجود است که اصول و قواعدی به صورت منظم و منسجم تدوین شده و بر پایه آن روش های صحیح و دقیق استفاده از ابزار و دستگاه ها و بهره مندی از فضا و ... را به کاربران معرفی می نمایند. دستورالعمل های فنی در راستای کاربرد بهتر کالا و یا خدمات مورد نظر تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

در راستای فعالیت های آموزشی، تولید دستورالعمل های فنی به منظور راهنمایی کاربران در جهت استفاده درست و صحیح از دستگاه ها و یا ابزار نقش مهمی خواهد داشت.

شرکت مهندسی مشاور اسپیدان با در نظر گرفتن سطوح دسترسی و میزان نیاز کاربر به شناخت مفاهیم و میزان توانایی افراد دستورالعمل های فنی محصولات را تدوین و در اختیار قرار می دهد که برخی از دستورالعمل های کاربردی به شرح زیر می باشد:

  • دستورالعمل فنی ماشین آلات صنعتی
  • دستورالعمل ایمنی آزمایشگاه
  • دستورالعمل ایمنی شغلی کارگاه
  • دستورالعمل کاربردی HSE
  • دستورالعمل فنی بهداشت محیط شغلی
  • دستورالعمل اجرای واحد کنترل کیفی
  • دستورالعمل فنی اپراتور / کاربر
  • دستورالعمل ارزیابی کیفی محصول
  • دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان
  • ....
دستورالعمل های فنی