دات نت نیوک
تجهیزات فیلترها
اجزا اصلی سیستم های غبار گیر شامل بدنه و قسمت های اصلی
 • هاپر متصل به ستون ها و سیستم تخلیه شامل روتاری گیرباکس
 • محفظه تصفیه متصل به ششاسی استقرار
 • اتاق تمیز متصل به بخش فوقانی اتاق تصفیه
 • حفاظ فوقانی
 • نرده و نردبان
 • راهرو
 • پیچ و مهره و لاستیک آب بندی برای اتصال قسمت ها به یکدیگر

قطعات و ملزومات بگ فیلتر ها در انواع جنس ها و ابعاد مختلف
 • سبد (cage)
 • کیسه فیلتر (Filter Bag)
 • فن سانتریفیوژ
 • ونتوری
 • صفحه استقرار کیسه ها (tube sheet)
 • تابلو برق
 • عایق بندی
 • پایپینگ
 • گیج های اندازه گیری فشار
تجهیزات فیلترها

تجهیزات فیلترها
قطعات و ملزومات سیستم پالس جت
 • باکس هوای فشرده
 • پیچ های ثابت اتصال شیر دیافراگمی
 • دیافراگم اصلی (کیت کامل)
 • بدنه اصلی شیر دیافراگمی
 • مهره های بست شیر دیافراگمی
 • شیر سلونوئیدی
 • فنر اصلی
 • لوله اولیه انتقال داخل باکس
 • صفحه مشیک (نگهدارنده کیسه ها و قفسه ها)
 • لوله دمنده به کیسه ها (لوله نازل های جت پالس)

تجهیزات اصلی و جنبی سیستم های خنک کننده
 • تجهیزات اصلی شامل
 • کندانسور (هوایی/آبی/تبخیری)
 • برج خنک کننده
 • چیلر (جذبی و تراکمی)
 • کمپرسور
 • سایر ملزومات جنب شامل
 • سرويس ولو (شير سرويس)
 • چارچينگ ولو (شير تغذيه گاز به سيستم)
 • سلونوئيد ولو
 • سايت گلاس
 • ترموستات
 • ضد یخ (Anti-Freeze)
 • شیر اطمینان (Relief-Valve)
 • هيتر محفظه كارتر روغن (Crankcase- Heater)
تجهیزات فیلترها

تجهیزات اصلی و جنبی سیستم های خنک کننده
 • تجهیزات اصلی شامل
 • کندانسور (هوایی/آبی/تبخیری)
 • برج خنک کننده
 • چیلر (جذبی و تراکمی)
 • کمپرسور
 • سایر ملزومات جنب شامل
 • سرويس ولو (شير سرويس)
 • چارچينگ ولو (شير تغذيه گاز به سيستم)
 • سلونوئيد ولو
 • سايت گلاس
 • ترموستات
 • ضد یخ (Anti-Freeze)
 • شیر اطمینان (Relief-Valve)
 • هيتر محفظه كارتر روغن (Crankcase- Heater)
تجهیزات فیلترها

تجهیزات فیلترها
انواع اتصالات
 • زانویی
 • مایتر
 • هود
 • دمپر
 • کویل ها
 • فلنج
 • فیتینگ