دات نت نیوک

در رابطه با سیستم پالس جت مختصراً توضیحات ذیل ارائه می گردد و در صورت درخواست شرکت فراگام طراحی دقیق به همراه نقشه‌ها ارائه خواهد شد.

فیلتر پالس جت عمدتاً دارای شش بخش اصلی است این بخش ها عبارتند از:

  1. داکت ورودی و محفظه ورودی گاز حامل غبار با فیلتر
  2. کیسه‌های الیافی فیلتر
  3. صفحه مشبک (نگهدارنده کیسه‌ها و قفسه‌ها)
  1. شیرهای پالس
  2. لوله دمنده به کیسه‌ها (لوله نازل‌های جت پالس)
  3. محفظه و داکت خروجی گازهای تصفیه شده

وظیفه بخش ورودی، کاهش سرعت گاز است و به ذرات درشت مجال سقوط آزاد به هاپرهای زیر فیلتر را می دهد و باعث توزیع یکنواخت گاز حامل ذرات ریز غبار بین کیسه‌ها می‌شود. توزیع گاز باعث می‌شود که جریان گاز روی کیسه‌ها، سایش بیش از حد ایجاد نکند. زمانی که ضخامت غبار جمع شده بر روی کیسه‌ها به حدی برسد که مانع عبور جریان گردد (افت فشار) فرآیند تمیز کردن کیسه‌ها آغاز می‌شود. این اختلاف فشار از مقاومت ناشی از انباشت غبار در سطح خارجی کیسه‌ها حاصل می شود.

فیلترهای پالس جت شامل ردیف هایی از فیلترهای کیسه‌ای است که از صفحات مشبکی که در دو ناحیه که گاز عاری از غبار و گاز همراه غبار را از هم جدا می‌کند آویزان می‌گردند. هر بگ دارای یک سبد سیمی داخلی است که به عنوان ساپورت بگ استفاده شده و از هر گونه آسیب رسیدن به بگ‌ها جلوگیری می‌نماید. جریان توأم با غبار از منیفولد ورودی به فیلتر عبور کرده و وارد فیلتر می‌گردد. غبار بر روی سطح خارجی بگ‌ها نشسته و گاز تمیز عاری از غبار از داخل آنها به قسمت بالایی فیلتر رفته و از آنجا از طریق داکت خروجی و دودکش خارج می‌شود. این غبارها از سطح خارجی بگ ها توسط پالس‌هایی از هوای فشرده برداشته می‌شوند.

فرمان تمیز کردن بگ ها زمانی صادر می شود که اختلاف فشار قسمت داخلی و بیرونی بگ ها به میزان از پیش تعریف شده برسد. (این اختلاف فشار از مقاومت ناشی از انباشت غبار در سطح خارجی بگ ها حاصل می شود). در طول تمیز کردن بگ ها غبارها در داخل هاپرها ریخته شده و توسط سیستم دیشارژ خارج می گردند.

سیستم پالس جت

زمانی که فیلتر بگ‌ها را تمیز می‌نماید، جهت جریان گاز در فضای داخلی فیلتر مهم می‌شود. در این نوع فیلترها (fabriclean) که توسط مجموعه اسپیدان جهت حرکت جریان گاز عموماً از بالا به پایین در راستای بگ‌ها می‌باشد. گاز توأم با غبار از طریق داکت ورودی به فیلتر و از آنجا از میان دمپرهای ورودی به داخل هر یک از بخش‌های مجزایی که خود شامل تعداد زیادی از کیسه هاست، وارد می شود. نقطه ورود گاز در هاپر طوری طراحی شده که ریزش غبار را در داخل هاپر تسهیل بخشد چون سرعت گاز در آن نقطه کاهش خواهد یافت. بنابراین مقدار زیادی از غبار مستقیماً درون هاپرخواهد افتاد، اما گاز با مقدار باقی مانده بین بگ‌ها حرکت خواهند نمود. سرعت گاز با انتخاب مناسب ابعاد (طول بگ و گام یا فواصل بگ ها از یکدیگر) در یک سطح قابل قبول نگاه داشته می‌شود.

در سیستم تمیز کردن با روش پالس جت درون محفظه‌ای که حاوی هوای تمیز می‌باشد یک سری لوله‌هایی در ردیف‌های موازی در داخل تاپ باکس تعبیه شده که به منظور تمیز کردن بگ‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

هر لوله پاک کننده دارای یک سری نازل، با سوراخ‌های کوچک است که به صورت هم محور با ونتوری هر سبد یا بگ؛ مونتاژ گردیده‌اند. یک مانیفولد هوایی فشرده که به صورت خارجی در موقعیت بالایی فیلتر قرار می‌گیرد، به لوله‌های پاک کننده متصل خواهند شد.

اجازه ورود و یا عدم ورود هوای فشرده به داخل لوله های پاک کننده از طریق شیرهای دیافراگمی امکان پذیر می‌باشند. هر یک از این شیرهای دیافراگمی توسط یک سولوئید موجود در سولوئید باکس، تحریک شده و توسط سیستم کنترل، وارد عمل می‌شوند.

عملکرد و نرخ مصرف هوای فشرده در طول عمل پالسینگ و مکث‌های بین آنها بهینه شده و بدین وسیله نرخ مصرف انرژی را نیز بهینه می‌نماید. سیکل تمیز کردن بگ‌ها به طور اولیه یا فابریک روی سیستم کنترلر فیلتر تنظیم شده براساس دریافت یک سیگنال ارسالی از دیفرنشیال پرژر ترانسمیتر، انجام می‌شود.

دیفرنشیال پرژر ترانسمیتر دارای دو مجرای ورودی فشار می‌باشد که یکی از آن دو از داکت ورودی و دیگری از داکت خروجی فیلتر سیگنال فشار دریافت می‌نمایند. دیفرنشیال پرژر ترانسمیتر اختلاف فشار بین دو قسمت ورودی فیلتر (هوای کثیف و قسمت خروجی هوای غبارگیری شده (تمیز) را اندازه‌گیری و نمایش می‌دهد. زمانی که میانگین افت فشار به مقدار معینی برسد، سیکل تمیز کاری شروع به کار کرده و تا زمانی که فشار کاهش پیدا کند ادامه پیدا خواهد کرد و در لحظه رسیدن به حد ست پوینت پایین یعنی فشار مطلوب سیکل تمیز کاری قطع و منتظر افزایش فشار مجدد و متعاقب آن تکرار سیکل فوق خواهد بود.

fabriclean

بعد از صدور فرمان از کنترلر فیلتر، سولونوئید شیر تحریک شده و متعاقب آن شیرهای دیافراگمی متصل به آنها باز می‌شوند، در نتیجه اجازه ورود یک پالس هوایی فشرده را به جت تیوب ها می دهند. این هوای جریان یافته در داخل لوله های پاک کننده از میان سوراخ هایی که در زیر لوله ‌ها قرار دارند عبور کرده و وارد یک ردیف از بگ هاوس ها شده و آنها را تمیز می‌نماید. هوای فشرده تزریق شده در بگ ها سبب می شود که بگ ها به شدت از سبدها دور شوند. بگ های پارچه ای دارای یک نقطه حدی هستند که می توانند انبساط پیدا کرده و موقعی که به این نقطه می رسند سرعت اکسپند شدن بگ ها به شدت کاهش می یابد اما غبار جمع شده روی سطح خارجی بگ ها دارای این محدودیت نیستند و همچنان با شدت از روی سطح پارچه ها جدا می شوند.

Solenoid and Diaphragm Valve
Pulse Jet Operation