دات نت نیوک

فرم های استاندارد

استاندارد سازی فرآیندها در راستای نظم بخشیدن به امور و مدیریت سیستم اداری سازمان ها و کارگاه های تولید از اهمیت ویژه برخوردار است. در این راستا انجام کلیه امور اداری از ابتدا تا انتهای عملیات در قالب مستند سازی فرآیند در فرم های مشخصی استخراج و تدوین می گردد. این فرم ها که از استانداردهای بین المللی ISO تهیه و تکمیل می گردد کمک می نماید تا جریان اجرایی فعالیت ها شفاف و بسیار سریع تر از همیشه صورت پذیرد.

با در اختیار داشتن فرم های استاندارد می توان از هرگونه خطی در سیستم جلوگیری نموده و فرآیندها از کوچکترین تا پیچیده ترین رویداد در سازمان مورد نظر را رصد و مدیریت نمود. برخی از فرم های استاندارد که بیشترین کاربرد را داشته به شرح زیر می باشد: