دات نت نیوک
 • تغییر هندسه در نرم افزار سالیدورکس
 • فراخوانی هندسه توسط گمبیت
 • شبیه سازی در فلوئنت
در این مرحله قسمت های اضافی از هندسه حذف شده وتنها قسمت ورودی وفن نگه داشته می شود. هندسه تغییر داده شده در شکل زیر نمایش داده شده است.
تغییر هندسه در نرم افزار سالیدورکس
تغییر هندسه در نرم افزار سالیدورکس

در این مرحله هندسه رسم شده در سالیدورکس با پسوند .IGES ذخیره شده و در گمبیت با این پسوند فراخوانی میشود که پس از فراخوانی به شکل عکس سمت چپ درمی اید.

فراخوانی هندسه توسط گمبیت

فراخوانی هندسه توسط گمبیت

سپس قسمت های اضافی هندسه پاک می شود و در نهایت، هندسه به صورت عکس سمت راست می شود.

در شکل سمت راست قسمت های ورودی و خروجی کاملا مشخص است.


در شکل بالا قسمت های ورودی و خروجی کاملا مشخص است.

پس از تغییر دادن هندسه نوبت به مش زدن یا همان شبکه بندی می رسد. پس از شبکه بندی در نهایت مش به شکل زیر است

فراخوانی هندسه توسط گمبیت

حال مش مرحله قبل وارد نرم افزار فلوئنت می شود. مش در فلوئنت به شکل زیر است.


حال این مش شبیه سازی میشود.

برای شبیه سازی هندسه ابتدا مدل حل انتخاب می شود. برای حل از مدل K-E استفاده شده است. سپس شرایط مرزی وارد می شود. برای ورودی شرط مرزی MASS FLOW RATE با اندازه 16.6667 KG/S وارد می شود. برای خروجی نیز شرط مرزی PRESSURE OUTLET با اندازه 900Pa قرار داده می شود.

حال نوبت به اجرای مسئله می رسد. پس از حل مسئله خروجی ها به صورت زیر هستند.

 • بردارهای سرعت در خروجی

  بردارهای سرعت در خروجی

 • کانتور فشار استاتیکی

  کانتور فشار استاتیکی

 • بردارهای انرزی جنبشی توربولانسی در کل هندسه

  بردارهای انرزی جنبشی توربولانسی در کل هندسه

 • بردارهای اندازه سرعت

  بردارهای اندازه سرعت

 • کانتور ادازه سرعت

  کانتور ادازه سرعت

میزان دبی جرمی خروجی با فلوئنت

در نهایت میزان دبی جرمی خروجی با فلوئنت محسابه می شود که در زیر اورده شده است

همانطور که قابل مشاهده است، میزان دبی جرمی خروجی با ورودی تفاوت خیلی اندکی دارد.