دات نت نیوک

اسکرابرهای ترکیبی

اسکرابر تر دستگاهی است که برای جداسازی ذرات معلق در هوا و همچنین گازهای خطرناک از هوای خروجی از کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستگاه ها، معمولا مایعی (غالبا آب) به عنوان شوینده مورد استفاده قرار می گیرد که آلودگی ها را تا حد زیادی از هوای خروجی جدا می کند. اسکرابرها انواع مختلفی دارند که با توجه به صنعتی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند طراحی شده و به کار گرفته می شوند. این دستگاه ها علاوه بر پاک کردن هوا از آلودگی، دمای گازهای خروجی از کارخانه را نیز کاهش می دهند.

اسکرابرهای ترکیبی

اسکرابرهای ترکیبی

نقشه اسکرابرهای ترکیبی