دات نت نیوک

فیلتر پالس جت عمدتاً دارای شش بخش اصلی است این بخش ها عبارتند از:

  1. داکت ورودی و محفظه ورودی گاز حامل غبار با فیلتر
  2. کیسه های الیافی فیلتر
  3. صفحه مشبک (نگهدارنده کیسه ها و قفسه ها)
  4. شیرهای پالس
  5. لوله دمنده به کیسه ها (لوله نازل های جت پالس)
  6. محفظه و داکت خروجی گازهای تصفیه شده
پالس جت

وظیفه بخش ورودی، کاهش سرعت گاز است و به ذرات درشت مجال سقوط آزاد به هاپرهای زیر فیلتر را می دهد و باعث توزیع یکنواخت گاز حامل ذرات ریز غبار بین کیسه ها می شود. توزیع گاز باعث می شود که جریان گاز روی کیسه ها، سایش بیش از حد ایجاد نکند. زمانی که ضخامت غبار جمع شده بر روی کیسه ها به حدی برسد که مانع عبور جریان گردد (افت فشار) فرآیند تمیز کردن کیسه ها آغاز می شود. این اختلاف فشار از مقاومت ناشی از انباشت غبار در سطح خارجی کیسه ها حاصل می شود.

فیلترهای پالس جت شامل ردیف هایی از فیلترهای کیسه ای است که از صفحات مشبکی که در دو ناحیه که گاز عاری از غبار و گاز همراه غبار را از هم جدا می کند آویزان می گردند. هر بگ دارای یک سبد سیمی داخلی است که به عنوان ساپورت بگ استفاده شده و از هر گونه آسیب رسیدن به بگ ها جلوگیری می نماید. جریان توأم با غبار از منیفولد ورودی به فیلتر عبور کرده و وارد فیلتر می گردد. غبار بر روی سطح خارجی بگ ها نشسته و گاز تمیز عاری از غبار از داخل آنها به قسمت بالایی فیلتر رفته و از آنجا از طریق داکت خروجی و دودکش خارج می شود. این غبارها از سطح خارجی بگ ها توسط پالس هایی از هوای فشرده برداشته می شوند.

فرمان تمیز کردن بگ ها زمانی صادر می شود که اختلاف فشار قسمت داخلی و بیرونی بگ ها به میزان از پیش تعریف شده برسد. (این اختلاف فشار از مقاومت ناشی از انباشت غبار در سطح خارجی بگ ها حاصل می شود). در طول تمیز کردن بگ ها غبارها در داخل هاپرها ریخته شده و توسط سیستم دیشارژ خارج می گردند.

زمانی که فیلتر بگ ها را تمیز می نماید، جهت جریان گاز در فضای داخلی فیلتر مهم می شود. در این نوع فیلترها (fabric lean) که توسط مجموعه اسپیدان جهت حرکت جریان گاز عموماً از بالا به پایین در راستای بگ ها می باشد. گاز توأم با غبار از طریق داکت ورودی به فیلتر و از آنجا از میان دمپرهای ورودی به داخل هر یک از بخش های مجزایی که خود شامل تعداد زیادی از کیسه هاست، وارد می شود. نقطه ورود گاز در هاپر طوری طراحی شده که ریزش غبار را در داخل هاپر تسهیل بخشد چون سرعت گاز در آن نقطه کاهش خواهد یافت. بنابراین مقدار زیادی از غبار مستقیماً درون هاپرخواهد افتاد، اما گاز با مقدار باقی مانده بین بگ ها حرکت خواهند نمود. سرعت گاز با انتخاب مناسب ابعاد (طول بگ و گام یا فواصل بگ ها از یکدیگر) در یک سطح قابل قبول نگاه داشته می شود.

در سیستم تمیز کردن با روش پالس جت درون محفظه ای که حاوی هوای تمیز می باشد یک سری لوله هایی در ردیف های موازی در داخل تاپ باکس تعبیه شده که به منظور تمیز کردن بگ ها در نظر گرفته شده اند. هر لوله پاک کننده دارای یک سری نازل، با سوراخ های کوچک است که به صورت هم محور با ونتوری هر سبد یا بگ؛ مونتاژ گردیده اند. یک مانیفولد هوایی فشرده که به صورت خارجی در موقعیت بالایی فیلتر قرار می گیرد، به لوله های پاک کننده متصل خواهند شد. لوله های پاک کننده به روشی ساده با مانیفولد خارجی هوا متصل می گردند. این لوله ها از یک سمت باز توسط سوکت هایی به مانیفولد هوا وصل شده و از سمت بسته شان روی ساپورتی که توسط کلمپ هایی فیکس شده قرار می گیرند.

اجازه ورود و یا عدم ورود هوای فشرده به داخل لوله های پاک کننده از طریق شیرهای دیافراگمی امکان پذیر می باشند. هر یک از این شیرهای دیافراگمی توسط یک سولوئید موجود در سولوئید باکس، تحریک شده و توسط سیستم کنترل، وارد عمل می شوند.

عملکرد و نرخ مصرف هوای فشرده در طول عمل پالسینگ و مکث های بین آنها بهینه شده و بدین وسیله نرخ مصرف انرژی را نیز بهینه می نماید. سیکل تمیز کردن بگ ها به طور اولیه یا فابریک روی سیستم کنترلر فیلتر تنظیم شده براساس دریافت یک سیگنال ارسالی از دیفرنشیال پرژر ترانسمیتر، انجام می شود.

دیفرنشیال پرژر ترانسمیتر دارای دو مجرای ورودی فشار می­باشد که یکی از آن دو از داکت ورودی و دیگری از داکت خروجی فیلتر سیگنال فشار دریافت می مایند. دیفرنشیال پرژر ترانسمیتر اختلاف فشار بین دو قسمت ورودی فیلتر (هوای کثیف و قسمت خروجی هوای غبارگیری شده (تمیز) را اندازه­گیری و نمایش می­دهد. زمانی که میانگین افت فشار به مقدار معینی برسد، سیکل تمیز کاری شروع به کار کرده و تا زمانی که فشار کاهش پیدا کند ادامه پیدا خواهد کرد و در لحظه رسیدن به حد ست پوینت پایین یعنی فشار مطلوب سیکل تمیز کاری قطع و منتظر افزایش فشار مجدد و متعاقب آن تکرار سیکل فوق خواهد بود.

پالس جت

بعد از صدور فرمان از کنترلر فیلتر، سولونوئید شیر تحریک شده و متعاقب آن شیرهای دیافراگمی متصل به آنها باز می­شوند، در نتیجه اجازه ورود یک پالس هوایی فشرده را به جت تیوب ها می دهند. این هوای جریان یافته در داخل لوله های پاک کننده از میان سوراخ هایی که در زیر لوله ها قرار دارند عبور کرده و وارد یک ردیف از بگ هاوس ها شده و آنها را تمیز می نماید. هوای فشرده تزریق شده در بگ ها سبب می شود که بگ ها به شدت از سبدها دور شوند. بگ های پارچه ای دارای یک نقطه حدی هستند که می توانند انبساط پیدا کرده و موقعی که به این نقطه می رسند سرعت اکسپند شدن بگ ها به شدت کاهش می یابد اما غبار جمع شده روی سطح خارجی بگ ها دارای این محدودیت نیستند و همچنان با شدت از روی سطح پارچه ها جدا می شوند.

پالس جت
پالس جت

منبع هوای فشرده خشک و تمیز باید برای تک تک منیفولدهای هوا در نظر گرفته شود تعداد دقیق منیفولدهای هوای فشرده شده در مرحله قرار داد و طراحی توسط شرکت اسپیدان توافق می گردد. هوای فشرده مورد نیاز جهت فیلترها و دمپرها به طور نرمال می بایستی از داخل کمپرسورها، درایرها (تبرید یا جذب)، فیلترهای روغن و رزرورهای هوا جهت خشک شدن هوا و oil free شدن آن عبور نموده تا آسیبی به سیستم وارد نسازند.

همچنین می بایست موارد زیر در رابطه با سیستم پالس جت در نظر گرفته شود:

هوای فشرده یا از طریق سیستم هوای فشرده مرکزی و یا از طریق یک دستگاه کمپرسور تامین می گردد. مقدار هوای فشرده لازم جهت هر یونیت فیلتر حدودا برابر 100 lit/min با فشار حداقل 5 bar می باشد. پس از مونتاژنهایی و نصب دستگاه فیلتر کیسه ای در محل استقرار مربوطه، می بایست اتصالات و لوله کشی هوای فشردهبه باکس هوای فشرده دستگاه فیلتر انجام شود. هوای فشرده باید عاری از هر گونه رطوبت و کاملا خشک باشد. تجهیزات انتقال هوای فشرده و تزریق هوا به داخل کیسه ها شامل باکس هوای فشرده، شیرهای دیافراگمی، شیر های سلنوئیدی و لوله های اصلی انتقال از باکس، نازلهای انتقال جت و سایر می باشند.

تابلوی کنترل پالس جت عمل ارسال فرمان به شیرهای برقی در زمان تعیین شده را دارد کهدر نتیجه شیر دیافراگمی عمل کردهو تخلیه هوای فشرده جهت پاک سازی کیسه ها انجام می گیرد. زمان این فرمان ها قابل تنظیم می باشد و نسبت به حجم غبار و سبندگی مواد کم و زیاد می گردد. البته تنظیم زمان تابلوی کنترل یک بار در کارخانه سازنده انجام گرفته و در صورت نیاز می تواند دوباره تنظیم گردد.

بدین شرح که دارای یک پتانسیومتر پالس جهت فاصله زمانی شیر ها جهت عملکرد جت هوا و یک پتانسیومتر impulse جهت زمان اتصال برق به کوئل شیر برقی ها می باشد. توضیح این که زمان پالس در محل نصب می تواند تغییر کند ولی زمان impulse در کارخانه سازنده تنظیم شده و توسط متخصص تنظیم می گردد. اختلاف فشار (DP) این تجهیز به عنوان مکمل بر روی تابلوی کنترل پالس نصب می گردد و دارای دو لوله ورودی و خروجی جهت نصب بر روی محفظه هوای تمیز و محفظه تصفیه دستگاه فیلتر جهت گرفتن اختلاف فشار داخل و خارج کیسه فیلتر می باشد و در مواقعی که حجم غبار بر روی کیسه ها افزایش یابد و اختلاف فشار از حد معینی بالاتر رود این سیستم به تابلوی کنترل پالس فرمان شروع پاکسازی کیسه های فیلتر را می دهد و تا زمانی که اختلاف فشار به حالت اولیه برنگردد این سیستم فعال می باشد.