دات نت نیوک

جدول زمانبندی و پیش بینی هزینه

این مجموعه با توجه به ارائه خدمات مهندسی ، مشاوره و اجرای سیستم غبارگیرهای صنعتی در کلیه فازها توسط شرکت اسپیدان منادی فن و دانش، لذا آمادگی ارائه خدمات در کلیه فازها و تامین تجهیزات را دارا می باشد. این امر منوط یه رعایت موارد پیش نیاز و اطلاع از نحوه تکمیل سایر فاز ها توسط شرکت متقاضی خواهد بود.

فعالیت های پر وژه غبار گیر پیش بینی زمان پیش بینی هزینه
پیش بینی هزینه - -
قرارداد و نحوه پرداخت حق الزحمه - -
تعهد نامه ها - -
فرم مشخصات و سوابق - -
ضمانت نامه ها - -
دستورالعمل های اجرایی - -
تدوین کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و زیست محیطی (ابلاغی از سوی دولت و کارفرما) (HSE) - -
لیست استاندارد ها - -
ظرفیت سنجی غبار
ظرفیت سنجی غبار 1 روز 1200000 تومان
بازدید از محل توسط پیمانکار و با حضور کارفرما 1 روز 500000 تومان
اندازه گیری دما، ارتفاع و… با تایید کارفرما 1 روز 800000 تومان
انجام محاسبات پارامترها 14 روز 4500000 تومان
بالانس ظرفیتی و تعیین ظرفیت و نوع غبارگیرها 7 روز 1500000
جانمایی غبارگیر ها بر اساس محدودیت های اجرایی، نصب و بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با نظارت و تایید کارفرما 3 روز 500000 تومان
طراحی کلیه هود، داکتینگ و ساپورت مربوط به تمامی تجهیزات ناحیه مکش غبارگیر ها 14 روز 2300000 تومان
چک کردن محاسبات ظرفیت و بالانس ظرفیت 7 روز 600000 تومان
طراحی داکتینگ با در نظر گرفتن شیب مناسب واستاندارد ها 3 روز 500000 تومان
تدوین دفترچه محاسبات و ناحیه بندی نواحی مکش وغبارگیر ها 10 روز 2200000
جدول محاسبات پارمتر ها (شامل سطح فیلتراسیون، فشار ایستای دبی ورودی و خروجی، سرعت ذرات،...) 5 روز 1000000 تومان
طراحی پاپینگ جهت انتقال آب و هوای فشرده 7 روز 1500000 تومان
طراحی عملیات برق رسانی 3 روز 1000000 تومان
طراحی اسکرو کانوایر برای انتقال غبار ها 3 روز 2000000 تومان
طرح بندی سیستم اندازه بدنه اصلی 7 روز 1200000 تومان
طرح و نقشه پلت فرم اصلی 3 روز 500000 تومان
طرح اجرای کانال کشی و داکت ها 3 روز 500000 تومان
تامین تجهیزات و تدارکات
خرید تجهیزات - -
بسته بندی تجهیزات - -
حمل تجهیزات به محل نصب - -
تامین پایپینگ ها - -
نصب موتور - -
سر هم بندی سیستم - -
سیستم تمیز کننده پالس جت - -
تامین تجهیزات و تدارکات
زیر سازی و فونداسیون مورد نیاز Case Based -
اجرای استراکچر غبارگبر و فن Case Based -
ساخت پایپینگ ها جهت انتقال آب و هواب فشرده Case Based -
عایق بندی پایپینگ ها Case Based -
ساخت گیج Case Based -
ساخت بدنه فیلتر Case Based -