دات نت نیوک

نظارت

زمانی که پروژه به تکمیل و بهره‌برداری رسید، مشارکت کنندگان در پروژه (شامل شرکت مجری، کشور میزبان و سرمایه‌گذار حسب مورد) باید طی یک گزارش نحوه‌ نظارت و کنترل برمیزان کاهش انتشار آلاینده‌ها و میزان تخمینی کاهش انتشار را جهت تایید به نهاد اجرایی ارائه کنند.

تایید و گواهی

نهاد اجرایی باید میزان کاهش انتشار آلاینده‌ها را براساس دستورالعمل و شرایطی که در زمان شروع پروژه مورد توافق قرار گرفته ارزیابی و تعیین نماید. پس از ارزیابی و تایید میزان کاهش آلاینده‌ها، نهاد اجرایی میزان کاهش انتشار حاصل از پروژه‌ را گواهی می‌کند.

ثبت

گواهی میزان کاهش انتشار یک تاییدیه کتبی است که توسط نهاد اجرایی تنظیم و منتشر شده‌است که نشان می‌دهد که پروژه مزبور توانسته به میزانی که در گواهی قید شده به کاهش انتشار آلاینده‌ها دست پیدا کند. زمانی که این گواهی صادر شد، هیات اجرایی دستور ثبت ”گواهي كاهش انتشار “ را صادر می‌کند. در مدت 15 روز مشارکت کنندگان در پروژه یا سه عضو از هیات اجرایی ممکن است به گواهی مزبور اعتراض نمایند. میزان کاهش انتشار به نحوی که در گواهی کاهش انتشار قید شده است می‌تواند توسط شرکت سرمایه‌گذار برای ایفای تعهدات کاهش انتشار ناشی از پروتکل مورد استفاده قرارگیرد و یا در بازار بین‌المللی فروش کربن به فروش رود. در توافق مراکش روش اجرایی ساده‌ای جهت پروژه‌های سی‌دی‌ام کوچک برای صرفه ‌جویی در هزینه‌ها برقرار شد. پروژه های کوچک شامل طرح‌های تولید انرژی تجدیدپذیر تا میزان خروجی حداکثر 15 مگا وات، فعالیت‌های مربوط به بهبود مصرف انرژی، و سایر پروژه‌هایی که منجر به کاهش 15 هزار تن دی‌اکسیدکربن در سال می‌گردد.