دات نت نیوک
استاندارد

استاندارد(Standard) در لغت به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیمی از این قبیل است.

اما معنی آن عبارتست از:

تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یك فرآورده یا انجام یك خدمت

استانداردهای بین المللی مزایای اجتماعی، اقتصادی و فنی به دنبال دارند. این استانداردها خصوصیات فنی محصولات و خدمات را هماهنگ ساخته، صنعت را کارآمد تر و موانع بر سر راه معامله های بین المللی را برطرف می سازد. انطباق با استانداردهای بین المللی، مصرف کنندگان را مطمئن می سازد که محصولات ایمن، کارآمد و سازگار با محیط زیست هستند.

سازمان بين المللی ايزو در 24 فوريه سال 1947 تاسيس شد. سازمان ايزو از کميته های استانداردسازی بیش از 130 كشور بزرگ و كوچك، صنعتی و در حال توسعه از كليه مراکز جهان تشکيل شده است. وظيفه اصلی ايزو اشاعه استاندارد و ارتباط آن با خدمت رسانی بين المللی محصولات و خدمات و بهبود آن در محدوده بازرگانی و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده می باشد.

سازمان بين المللی استاندارد (ISO) وظيفه مدون کردن انواع استانداردها را بر عهده دارد. اين استانداردها ايمنی و بهداشت کليه اين کالاها را تضمين می نمايد. همچنين تجارت و بازرگانی بين کشورها را تسهيل می نمايد. تنها يک سازمان از هر کشور به عنوان نماينده از اعضای ايزو به حساب می آيد و سازمان ملی استاندارد ايران نيز از جمله اعضای اصلی آن می باشد.

استانداردهای بین المللی