دات نت نیوک

مدل سازی و شبیه سازی سیستم های تولیدی

برنامه‌ریزی کلان تولید بر اساس نیازها که عبارتند از سفارش‌های تایید شده مشتریان و پیش‌بینیهای فروش در راستای تحویل به موقع محصولات، از پایه‌های پیاده‌سازی سيستم‌های ERP در محیط‌های تولیدی می‌باشد. سیستم برنامه‌ریزی تولید طراحی شده توسط دپارتمان فنی و مهندسی شرکت اسپیدان منادی فن و دانش به کمک زیر سيستم‌هایMPS، RCCP، DCP و MRP و براساس اطلاعات واقعی برنامه‌ریزی خط تولید کارخانه را انجام داده و در نهایت با ارائه گزارش‌های تحلیلی تولید و خرید مواد اولیه امکان مدیریت استراتژیک را برای مدیر برنامه‌ریزی خط تولید فراهم می‌سازند.

مدل سازی و شبیه سازی سیستم های تولیدی
 • برنامه‌ریزی کلان تولید
 • ظرفیت‌سنجی سرانگشتی
 • برنامه‌ریزی ظرفیت مورد نیاز
 • برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد و منابع تولیدی

(Master Production Schedule)

 • برنامه‌ریزی پیشرو یا پسرو (Backward & Forward Scheduling)
 • برنامه‌ریزی بر اساس نیازهای واقعی فروش و همچنین بر اساس پیش‌بینی فروش‌های احتمالی
 • هم سطح کردن ظرفیت ایستگاه‌های تولیدی (بالانس خط)
 • برنامه‌ریزی بر اساس نیازهای واقعی فروش و همچنین بر اساس پیش‌بینی فروش‌های احتمالی
 • پیش‌بینی مقدار قابل دسترسي براي تعهد دادن در بازه زمانی مشخص شده (ATP)
 • برنامه‌ریزی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه
 • پیش‌بینی بودجه سالیانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه

ظرفیت‌سنجی سرانگشتی(Rough Cut Capacity Planning -RCCP)

 • برنامه سرانگشتی ظرفیت و نیازهای ظرفیت در گلوگاههای تولید
 • هم سطح و بهینه‌سازی استفاده از منابع تولید شامل منابع انسانی و ماشین‌آلات

برنامه‌ریزی ظرفیت مورد نیاز(DCP –Detail Capacity Planning)

 • برنامه ظرفیت و نیازهای ظرفیت به جزئیات
 • بهینه‌سازی استفاده از منابع تولید شامل: منابع انسانی و ماشین‌آلات.
 • بهینه سازی استفاده از منابع (نیری انسانی و ماشین آلات)
 • ارتقای ظرفیت های واقعی و نزدیک کردن آن ها به ظرفیت های اسمی
 • برنامه ریزی خرید مبتنی بر نیازمندی ها
 • تعیین نیازمندی‌های خرید و تولید به دو صورت، که یکی ناخالص بدون در نظر گرفتن موجودی‌ انبار، دستور‌کار و سفارش خرید باز به منظور پیش‌بینی بودجه سازمان و یا تولید مازاد و دیگری به صورت خالص با در نظر گرفتن موجودی انبار، دستورکار و سفارش خرید به منظور بهینه‌سازی موجودی‌ها و جلوگیری از انباشت سرمایه بدون مصرف در سطح سازمان.
 • برنامه‌ریزی قطعات مورد نیاز در بخش نگهداری و تعمیرات مطابق و هماهنگ با برنامه ریزی تولید .
 • تبدیل کلیه درخواست‌های برنامه‌ریزی کلان تولید به سفارشات خرید.