دات نت نیوک

ISO 9001

هدف از تدوين اين استاندارد، ايجاد الگويی بين المللی برای پياده‌سازی و استقرار سيستم مديريت کيفيت در سازمانها می باشد. اين استاندارد اولين بار در سال 1987 ارائه گرديد و پس از آن در سالهای 1994 ، 2000 ، 2008 و اخيراً در سال 2015 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است هر سازمانی که قصد داشته باشد در مسير افزايش کيفيت محصولات يا خدمات خود گام بردارد، ابتدا لازم است که الزامات اين استاندارد را به اجرا درآورد و به بيان ديگر اين استاندارد، پايه اصلی برای پياده ساختن ساير استانداردها می‌باشد.

مديرانی که قصد دارند گواهينامه استاندارد ISO9001 را برای سازمان خود دريافت کنند، می بايستی ابتدا يک مشاور ذيصلاح را انتخاب نموده و الزامات اين استاندارد را با کمک مشاور، در سازمان خود مستقر نمايند. لازم به ذکر است که الزامات استاندارد ISO9001 برای تمامی سازمانها، ارگانها، نهادها، شرکتهای توليدی، اعم از دولتی و خصوصی و ساير مشاغل، قابل اجرا می‌باشد.

نتایج استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها

تحقق یافتن اهداف سازمان

هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت

وضوح و شفافیت فرآیند های داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها و کنترل بهتر فرآیند ها

جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها

کاهش هزینه ها ، ضایعات ، مرجوعی ها و بهبود اطمینان از محصول و خدمات

بهبود فعالیت ها و ارتقای کارایی سازمان از بروز عدم انطباق

تصمیم گیری واقعگرایانه و مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری داده ها

رضایت کارکنان و مشتریان

صرفه جویی در هزینه و زمان

بهبود مستمر

افزایش بهره وری