دات نت نیوک

ISO 29001

ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا) بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد. استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد. این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالاها و خدمات تولید گنندگان، بدلیل ماهیت شرکتها، یکپارچگی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند.

این استاندارد یک رویکرد فرایندی را به منظور افزایش رضایت مشتری، از طریق برآورده کردن خواسته های مشتری در هنگام ایجاد، بکارگیری و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ترغیب می نماید.

مزایای بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت سری استاندارد ISO/TS 29001
  • بالا بودن میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت،‌گاز و پتروشیمی
  • افزایش تعداد پروژه های عظیم در صنایع فوق
  • رشد روزافزون و علاقه مندی به استقرار سیستم های مدیریتی در صنایع فوق
  • ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت در صنایع فوق
ISO 29001