دات نت نیوک

ISO 14001

استانداردهای خانواده ISO14000 شامل استانداردهای بين‌المللی در رابطه با سيستم‌های زيست محيطی می باشند. اين استانداردها در سال 1996 ميلادی توسط کميته فنی 207 سازمان ايزو بوجود آمدند

يک سيستم مديريت زيست محيطی ميتواند بعنوان بخشی از سيستم جامع مديريت به حساب آيد. اين سيستم شامل ساختار سازمانی، فعاليتهای طرح‌ريزی، تعريف مسئوليت‌ها، تعيين روش‌ها و فرآيندها و همچنين دراختيارگيري منابع لازم برای تهيه، اجرا، بازنگري و حفظ خط مشی زيست محيطی سازمان است.

هدف از این استاندارد بین المللی ارائه یک چارچوب به سازمان، برای حفاظت از محیط زیست و واکنش دربرابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی – اقتصادی است. این استاندارد، الزاماتی را مشخص می کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظری که برای سیستم مدیریت زیست محیطی اش تعیین می کند، دست یابد.

مراحل پیاده سازی استاندارد زیست محیطی در سازمان
  • ایجاد خط مشی زيست محيطی مناسب
  • شناسایی و تعیین پیامدهای ‌زيست محيطی ناشی از فعاليتها، محصولات و خدمات
  • شناسایی قوانين قابل اعمال و ساير الزاماتی که سازمان تقبل کرده است
  • شناسايی اولویت ها و تعیین اهداف کلان و خرد زيست محيطی مناسب
  • ایجاد ساختار يا برنامه‌هايی برای اجرای خط مشی و دستيابی به اهداف کلان و خرد
  • طرح‌ريزی، کنترل، پايش، اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه، مميزی و بازنگری فعاليتها
  • سازگاری با شرايط متغير
ISO 14001
 
انجام کليه مراحل بازنگری و برنامه‌ريزی برای شروع اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه، نيازمند ياری مشاور می باشد. در اين خصوص با توجه به توانمندی شرکت و اجرای چندين پروژه ISO14001 به شما اطمينان می دهيم که با کمک يکديگر خواهيم توانست با صرف زمان و هزينه‌ای منطقی، سيستم مديريت زيست محيطی را در سازمان شما، مستقر سازيم.