دات نت نیوک

اسکرابرهای ترکیبی

فیلترهای هیبریدی همانطور که از نامشان مشخص است حاصل ترکیب چند فیلتر مختلف هستند. مزیت استفاده از این نوع فیلتر افزایش طول عمر هرکدام از فیلترهاست. به عنوان مثال در صورتی که قبل از یک فیلتر بگ هاوس یک اسکرابر تر قرارداده شود، اسکرابر بخش زیادی از آلاینده ها را جدا کرده و دمای گاز را پایین می آورد. بدین صورت زمان بیشتری طول می کشد که فیلترهای بگ هاوس احتیاج به تعویض داشته باشند.

اسکرابرهای ترکیبی

شکل بالا یک فیلتر هیبریدی را نمایش می دهد. ابتدا گازهای خروجی توسط مکنده از داخل محل تولید خارج شده و به سمت اسکرابر تر یا برج اسپری حرکت می کند. در اسکرابر قسمت زیادی از آلودگی ها توسط مایع جذب شده و دمای گاز نیز کاهش می یابد. در مرحله بعد هوای خنک شده وارد بگ هاوس شده و در آنجا تصفیه نهایی صورت می گیرد و باقیمانده آلاینده ها نیز از هوا گرفته می شود.