دات نت نیوک
  • تیم مدیریتی
  • تیم فنی
  • تیم اداری
  • تیم اجرایی
  • تیم IT

تیم مدیریت

 
 
 
 
رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: حاج محمد طاهر کریمی
تحصیلات: علوم سیاسی، حقوق
 
 
مدیر عامل

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی
تحصیلات: دکتری مهندسی صنایع
 
قائم مقام مدیر عامل

قائم مقام مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: محمد حسین سبحانی
تحصیلات: مهندسی صنایع
 

تیم فنی

 
 
 
معرفی پرسنل

مدیر دپارتمان

نام و نام خانوادگی: امیر عاشوری
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع
 
معرفی پرسنل

مسئول استاندارد

نام و نام خانوادگی: مریم اکبری
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع
 

تیم اداری

 
 
 
رئیس هیئت مدیره

مدیر داخلی

نام و نام خانوادگی: فرزانه حمیدی
تحصیلات: مهندسی کامپیوتر
 
معرفی پرسنل

روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: زهرا کربلایی
تحصیلات: مهندس کامپیوتر
 
معرفی پرسنل

معاونت آتلیه

نام و نام خانوادگی: فرزاد شهباز
تحصیلات: مهندس عمران
 
معرفی پرسنل

فیلم بردار و تدوین گر

نام و نام خانوادگی: حسین شمس
تحصیلات: سینما
 
معرفی پرسنل

طراح و تدوین گر

نام و نام خانوادگی: محمدحسن عبدالرحیمی
تحصیلات: مهندسی مخابرات
 

تیم اجرایی

 
 
 
معرفی پرسنل

معاونت فنی

نام و نام خانوادگی: میلاد احمدی
تحصیلات: فوق لیسانس گرافیک
 
معرفی پرسنل

پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: علی عبدلی
تحصیلات: دیپلم
 

تیم طراحی

 
 
 
برنامه نویس

طراح و برنامه نویس

نام و نام خانوادگی: سمیرا احمدی
تحصیلات: مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 
قائم مقام مدیر عامل

طراح

نام و نام خانوادگی: مجتبی رخیص
تحصیلات: مهندس کامپیوتر