دات نت نیوک

کتب اموزشی

مرجع بسیاری از اصول و تئوری هایی که در اجرا مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد دارد در کتب آموزشی و تخصصی خواهید یافت. متون و کتب آموزشی بسیار زیادی وجود دارد که می تواند به کارآفرینان ومدیران در مسیر تحقق اهداف سازمان و کاخانه خود کمک نماید. بر این اساس آموزش کاربردی به استناد کتب تخصصی موثرتر و مفید فایده تر خواهد بود.

کتاب های تخصصی و متون علمی متناسب با سطوح فعالیت و مسئولیت ها تهیه وتدوین می گردند و مطالعه، یادگیری و پیاده سازی آن می تواند بر عملکردو اثربخشی پرسنل نقش زیادی داشته باشد.

شرکت مهندسی مشاور اسپیدان با بهره مندی از اساتید دانشگاهی و به استناد تجربیات اجرایی کتاب های تخصصی و مرتبط با حوزه های فنی و مهندسی را تالیف و در اختیار مخاطبین قرارداده است که برخی به شرح زیر می باشد:

 • مجموعه استانداردهای بین المللی (جلد اول)
  • استاندارد مدیریت کیفیت
  • استاندارد مدیریت محیط زیست
  • استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • مجموعه استانداردهای بین المللی (جلد دوم)
  • سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
  • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • آموزش کاربردی نرم افزار لیزرل (مدیریت، آمار و تحلیل ساختاری)
 • آموزش کاربردی نرم افزار آیمسان ( مهندسی ترافیک و ترابری)
 • مجموعه سوالات کاربردی مصاحبه آزمون قضاوت (مرجع مصاحبه آزمون قضاوت)
 • جرم شناسی نموداری (حقوق جزا و جرم)
کتب اموزشی