دات نت نیوک
  
ردیف عنوان دوره آموزشی مدت زمان هزینه(تومان)
1 دوره مقدماتی آشنایی با ایزو و استانداردهای بین المللی 2 روز 100000
2 دوره مبانی، تشريح الزامات ومستند سازی سيستم مديريت كيفيت 9001:2015 ISO 3 روز 150،000
3 دوره پيشرفته مستندسازی وكاربردی اجرای سيستم مديريت كيفيت 9001:2015ISO روز 185،000
4 دوره مميزی داخلی سيستم مديريت كيفيت 9001:2015 ISO روز 200،000
5 دوره مبانی، تشريح الزامات و مستند سازی سيستم مديريت زيست محيطی 14001:2015 ISO 3 روز 150،000
6 دوره پيشرفته مستند سازی و كاربردی اجرای سيستم مديريت زيست محيطی 14001:2015 ISO 3 روز 185،000
7 دوره مميزی داخلی سيستم مديريت زيست محيطی 14001:2015 ISO 2 روز 200،000
8 دوره مبانی تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007 2 روز 150،000
9 دوره پيشرفته مستندسازی و كاربردی اجرای سيستم مديريت ايمنی و بهداشتی حرفه ای OHSAS18001:2007 2 روز 185،000
10 دوره مميزی داخلی سيستم مديريت ايمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007 2 روز 200،000
11 دوره مبانی، تشريح الزامات ومستند سازی سيستم مديريت ايمنی، بهداشت حرفه ای و زيست محيطی HSE-MS 2 روز 180،000
12 دوره پيشرفته مستند سازی و اجرای سيستم مديريت ايمنی، بهداشت حرفه ای و زيست محطيی HSE-MS 2 روز 200،000
13 دوره مميزی داخلی سيستم مديريت ايمنی، بهداشت حرفه ای و زيست محيطی HSE-MS 2 روز 250،000
14 تشريح و الزامات مديريت ايمنی مواد غذايی 22000HACCP,ISO 3 روز 250،000
15 تشريح و الزامات مديريت رضايت مندی و ارتباط با مشتری 10002 ISO 2 روز 160،000
16 مديريت يكپارچه مقدماتی IMS 2 روز 160،000
17 مديريت يكپارچه پيشرفته IMS 2 روز 210،000
18 تشريح الزامات مديريت ايمنی اطلاعات 2701 ISO/IEC 3 روز 210،000
19 تشريح الزامات مديريت سيستم آموزشی 10015ISO 3 روز 210،000
20 تشريح الزامات مديريت كيفيت تجهيزات آزمايش 13485ISO 2 روز 250،000
21 تشريح الزامات مديريت كيفيت در تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمی 29001ISO/TS 3 روز 200،000
22 مبانی ومستند سازی سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه ها مبتنی براستادارد (ISO/IEC17025:2005) 2 روز 180،000
23 ارزيابی داخلی آزمايشگاه ها مبتنی بر استاندارد (ISO/17025:2005) 2 روز 180،000
24 آشنايی با مدل تعالی سازمانی EFQM 2 روز 250،000
25 برنامه ريزی و كنترل پروژه MSP(مقدماتی) 3 روز 150،000
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها