دات نت نیوک
طراحی در اقلیم مختلف
  • تهویه برای خنک‌سازی کارخانه

    ظرفیت حرارتی هوا بسیار کم است. ازاین‌رو اگر سولهی تهویه نشود، (یعنی اگر هوای آن تعویض نشود)، هوای داخل به‌اندازه سطوح داخلی اطرافش گرم می‌شود و دمای هوای اطراف سوله در حدی نزدیک به میانگین دمای سطوح خارجی دیوارهای سوله نوسان می‌یابد. به‌طورکلی، نسبت میانگین هوای داخل و خارج سوله به رنگ سطوح خارجی دیوارهای سوله بستگی دارد. هرچه رنگ سطوح خارجی تیره‌تر باشد، هوای سوله گرم‌تر می‌شود. ولی میزان نوسان دمای هوای داخلی، به ظرفیت و مقاومت حرارتی مصالح و میزان نوسان دمای سطوح خارجی دیوارها بستگی دارد. وقتی کارخانهی تهویه شود، بین هوای واردشده به سوله که به گرمی هوای خارج است و هوای داخل سوله، تبادل حرارتی صورت می‌گیرد. درنتیجه، دمای هوای داخل به‌اندازه اختلاف بین دو دما تغییر می‌یابد. تأثیر کمی تهویه در شرایط هوای داخلی کارخانه نیز، به نوع مصالح و ضخامت دیواره‌های آن بستگی دارد. به‌ویژه اگر رنگ سطوح خارجیان خاکستری باشد. برای دیوارهایی با مصالح یکسان، مقدار کاهشی که از طریق تهویه دائم در حداکثر دمای هوای داخلی ایجاد می‌شود. با ضخامت دیوار نسبت معکوس دارد و برای دیوارهایی با ضخامت یکسان، تأثیر خنک‌سازی تهویه با ظرفیت و مقاومت حرارتی مصالح آن‌ها نسبت عکس دارد یعنی هرچه ظرفیت و مقاومت حرارتی دیوار کمتر باشد، تأثیر تهویه بیشتر می‌شود. بنابراین می‌توان گفت دیوارهای بتنی خاکستری بیشتر تحت تأثیر تهویه قرار می‌گیرند تا دیوارهایی از جنس بتن سبک و با همان ضخامت.

تهویه برای خنک‌سازی کارخانه

  • نیاز به تهویه در کارخانه با توجه به نوع اقلیم

    حداقل و حد مطلوب تهویه موردنیاز در کارخانه به نوع اقلیم بستگی دارد و بر اساس فصل‌های مختلف سال در منطقه موردنظر تغییر می‌کند. در مناطق سردسیر یا در ماه‌هایی که هوا بسیار سرد و رطوبت آن بسیار کم است، ورود هوای خارج به داخل کارخانه را باید به حداقل میزان ممکن رساند. وظیفه تهویه (تعویض هوا) در این شرایط، کنترل تعویض هوای داخلی در حدی است که از آلوده شدن آن جلوگیری کند. این مقدار تعویض هوا معمولاً اکسیژن موردنیاز برای تنفس را نیز تأمین می‌کند. در این مناطق، ورود بدون کنترل هوای سرد به داخل سوله باعث ایجاد سوز می‌شود. و رطوبت نسبی هوای داخلی را تا حدی که باعث سوزش و خارش پوست بدن می‌شود، پایین می‌آورد. بنابراین در این مناطق، افزودن رطوبت به هوای داخلی کارخانه‌ها در ماه‌های سرد ضروری است. در مناطق گرم یا در ماه‌هایی که هوا گرم است، وظیفهٔ اصلی تهویه این است که با به جریان انداختن هوا در اطراف بدن، عرق جمع شده بر روی پوست به‌سرعت تبخیر می‌شود و بدین طریق-بویژه در مناطق گرم و مرطوب- از طریق تبخیر عرق باعث کاهش دمای مؤثر شده، شرایط آسایش را فراهم می‌آورد. در این شرایط مقدار هوای تعویض شده اهمیتی ندارد. ولی سرعت جریان هوا در منطقه‌ای که افراد فعالیت می‌کنند حائز اهمیت است. در مناطق کرم و مرطوب، تهویه باید به‌صورت انجام شود که سرعت هوای داخل به حدود ۲ متر در ثانیه (۴۰۰ فوت در دقیقه) برسد.

تهویه برای خنک‌سازی کارخانه