دات نت نیوک

ژرف پژوهان

شرکت اسپیدان منادی فن ودانش با کادری تحصیل کرده و خبره زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور با برند آموزشی ژرف پژوهان، دوره های تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع را در چارچوب دوره های فردی، گروهی و سازمانی برگزار نموده و مجری همایش ها و سمینارهای تخصصی، در راستای تعامل هرچه بیشتر میان صنعت و دانشگاه می باشد.
دوره های آموزشی بر اساس استاندارد ISO 10015 با رویکرد چرخه بهبود مستمر تدوین گردیده است که اساس آن شامل بخش های زیر می باشد:

مشاوره و نیاز سنجی
ژرف پژوهان
برنامه ریزی
ارزیابی و ممیزی داخلی

آموزشگاه علمی

آزاد

پیاده سازی و اجرا

شرکت اسپیدان

مفتخر است تا با توجه به نیاز صنایع به دانش وتخصصهای بهنگام، آمادگی خود را برای همکاری با بخش آموزش سازمان ها و یا واحدهای صنعتی اعلام نموده، تا در حوزه آموزشهای مهارتی و مدیریتی خدمات شایسته ارائه نماید.