دات نت نیوک

پیاده سازی EFQM

مدل‌های تعالی سازمانی، امروزه کاربرد بسیار وسیعی در سازمان ها و شرکت ها پیدا کرده‌اند. رهبران سازمان‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان، این مدل‌ها را برای غلبه بر چالش‌های مدیریتی خود به کار می‌گیرند. رهبران سازمان‌های ایرانی نیز از یک دهه پیش با این مدل‌ها آشنا شده و آن‌ها را به عنوان چارچوبی برای مدیریت سازمان خود برگزیده‌اند. انتخاب رویکردهای مناسب و هم‌سوسازی و یکپارچه کردن آن‌ها با یکدیگر و تلاش برای استقرار مدیریت مبتنی بر فرایندها از جمله فعالیت‌هایی است که در این چارچوب مدیریتی به خوبی قابل اجرا است و وقتی که با خود ارزیابی نیز همراه شود، نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود سازمان را آشکار ساخته و بر اساس آن برنامه‌های بهبود تعریف می‌شود و با اجرای برنامه‌های بهبود، اثربخشی رویکردها ارتقاء یافته و تحقق اهداف سازمان را ممکن می‌سازد.

سازمان های سرآمد با بهره گیری از تسهیلگر EFQM به رقابت در مسیر تعالی و تبادل تجربیات خود با سازمان های موفق اقدام می نمایند. شرکت اسپیدان آمادگی دارد با تیم مجرب مشاوره EFQM، خدمات مشاوره سرآمدی را با رویکرد جایزه ملی کیفیت ارائه نماید

پیاده سازی EFQM